link naar deze pagina

Sessies Rooswijkzaal - 21 september 2017

Locatie: B0.021 Rooswijkzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Algemene documenten:

3.A
Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 2018
Per 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen in werking. De gemeenteraad krijgt een toelichting over de mogelijkheden en consequenties van de invoering van deze wet. Een van de wijzigingen is dat ouders, die daarvoor in aanmerking komen, een beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang. Vanaf 2018 is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging aan de ouders die niet in aanmerking komen voor deze toeslag.
3.B
Beleidsnota Jeugd 2018-2021
Het beleidsplan Jeugd 2018-2021 beschrijft wat we in Velsen en de IJmond doen voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het beleidsplan Jeugd samen opgesteld en willen gelijktijdig dit plan laten vaststellen door de gemeenteraden tijdens de raadsvergaderingen van 5 oktober 2017.
6
Velsen internationaal
De raad bespreekt de notitie Velsen Internationaal waarin een aantal keuzes staan om te komen tot een nieuw beleid over mondiale bewustwording en stedenbanden.