link naar deze pagina

Regioraad - 12 december 2017

Locatie: Stadhuis Amsterdam
Aanvang: 20:45
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D. Bijl
Toelichting: De stukken voor de Regioraad zijn ca. 3 weken voorafgaand aan de vergadering beschikbaar.
Bundel:
pdf Agendabundel (43.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Notulen regioraad en voorsessie 17 oktober 2017
4
Mededelingen
5
Ingekomen stukken
De ingekomen stukken voor deze vergadering treft u aan bij de Vergaderkalender onder Ingekomen Stukken Regioraad.
6
Mondelinge / schriftelijke vragen
De schriftelijke vragen treft u aan bij Overzichten onder Schriftelijke vragen.
7
Programmabegroting 2018-2021
8
Voorstellen werkwijze regioraad
9
Beleidskader Mobiliteit
10
Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn
11
Trammaterieel 15G: Budgetreservering optie 6 trams Uithoornlijn
12
Bijstelling Investeringsagenda OV tot 2025
13
Beleidsregel ‘Financiële bijdrage exploitatie aan stationsstallingen 2018 – 2025, Spelregels en procedure’
14
Intrekken subsidieverordeningen Jeugdzorg
15
Sluiting