link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 21 september 2023

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:05
Voorzitter: De heer M.F.M. Doutzenberg
Toelichting: Een commissievergadering dient ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissie beoordeelt de voorliggende raadsvoorstellen en brengt daarover advies uit aan de gemeenteraad.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
1.1
Afmeldingen
mevr. E. Huijsen-Leendertse (VVD);m zij wordt vervangen door dhr. P. van Dinther.
dhr. J. Zinzen (Voerendaal Actief).
dhr. L. Sporck (Voerendaal Actief).
1.2
Mededelingen
1.3
Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)
2 19:35
Vaststellen
2.1
Vaststellen van de agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 22 juni 2023
3
Raadsvoorstellen
3.1 19:40
Visie Sociaal Domein (zaak 393575)
3.2 20:00
Herstelplan Xonar (zaak 389516)
3.3 20:20
Re-integratieverordening Participatiewet per 1 juli 2023 (zaak 393773)
3.4 20:40
Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen (zaak 402039)
pdf Raadsvoorstel - Wijziging gemeenschappelijke regelingen (239KB)
pdf Concept-raadsbesluit - Wijziging gemeenschappelijke regelingen (105KB)
pdf CONCEPT zienswijze (228KB)
pdf ALGEMEEN 1.a. Toelichtend memo (681KB)
pdf ALGEMEEN 1.b. informatiebrief wijzigingen naar aanleiding van informatiesessies (146KB)
pdf ALGEMEEN 1.c. presentatie met terugkijklink naar informatiesessies (2.1MB)
pdf A.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR WOZL (1.8MB)
pdf A.2. Voorgestelde wijzigingen GR WOZL (135KB)
pdf A.3. Aanvullende wijzigingsvoorstellen WOZL (140KB)
pdf B.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR VRZL (642KB)
pdf B.2. Voorgestelde wijzigingen GR VRZL (157KB)
pdf B.3. Aanvullende wijzigingen GR VRZL (76KB)
pdf C.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen Gr Omnibuzz (147KB)
pdf C.2. Voorgestelde wijzigingen GR Omnibuzz (156KB)
pdf C.3. Aanvullende wijzigingen GR Omnibuzz (566KB)
pdf D.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR Rd4 (4MB)
pdf D.2. Voorgestelde wijzigingen GR Rd4 - versie 13jul23 (403KB)
pdf D.3. Aanvullende wijzigingen GR Rd4 (93KB)
pdf E.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR WSP Parkstad (1.8MB)
pdf E.2. Voorgestelde wijzigingen GR WSP Parkstad (175KB)
pdf E.3. Aanvullende wijzigingen GR WSP Parkstad (91KB)
pdf F.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR GGDZL (208KB)
pdf F.2. Voorgestelde wijzigingen GR GGD Zuid-Limburg (342KB)
pdf F.3. Aanvullende wijzigingen GR GGDZL (99KB)
pdf G.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR BsGW (170KB)
pdf G.2. Voorgestelde wijzigingen GR BsGW (153KB)
pdf G.3. Aanvullende wijzigingen GR BsGW (115KB)
pdf H.1. Aanbiedingsbrief inzake wijziging GR Het Gegevenshuis (541KB)
pdf H.2. Voorgestelde wijzigingen GR het Gegevenshuis (142KB)
pdf H.3. Aanvullende wijzigingen GR het Gegevenshuis (130KB)
pdf I.1. Aanbiedingsbrief inzake wijziging GR RUDZL (7.1MB)
pdf I.2. Voorgestelde wijzigingen GR RUDZL (370KB)
pdf I.3. Wijzigingen GR RUDZL (476KB)
3.5 21:00
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas (zaak 401716)
3.6 21:20
Toestemming treffen Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (zaak 402075)
3.7 21:40
Burgerparticipatie; beleid en afwegingskader (zaak 398327)
4
Informatief
4.1 22:00
Terugkoppeling lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen
5
Sluiting