link naar deze pagina

Gemeenteraad - 10 juni 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 22 april 2021
4
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 3 juni 2021
5
Vaststelling bestemmingsplan ‘De Eikenhof’, Mingersborg 28A te Voerendaal
pdf Raadsvoorstel.docx (809KB)
pdf Concept-Raadsbesluit.docx (66KB)
pdf memo beantwoording vragen bestemmingsplan De Eikenhof.pdf (215KB)
pdf NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01.pdf (306KB)
pdf r_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01.pdf (329KB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_regbijlage1.pdf (1.4MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_regbijlage2.pdf (6.3MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_regbijlage3.pdf (12KB)
pdf t_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01.pdf (4.4MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage1.pdf (2.4MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage2.pdf (5.1MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage3.pdf (1.9MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage4.pdf (1.8MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage5.pdf (6MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage6.pdf (662KB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage7.pdf (3.2MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage8.pdf (17KB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage9.pdf (227KB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage10.pdf (1.5MB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_septoebijlage11.pdf (248KB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_toebijlage1.pdf (677KB)
pdf b_NL.IMRO.0986.BPDeEikenhof-VG01_toebijlage2.pdf (136KB)
pdf Mail mbt toets ontwerpbestemmingsplan De Eikenhof.pdf (718KB)
pdf Mailwisseling met provincie ontwerpbp De Eikenhof.pdf (142KB)
pdf Mailwisseling over toets ontwerp door Waterschap.pdf (722KB)
pdf Bijlage bij mailwisseling over toets ontwerp door Waterschap.pdf (233KB)
pdf Beantwoording vragen commisie Leefomgeving 7 april 2021 versie130421.pdf (47KB)
pdf memo aan de Raad inzake bestemmingsplan De Eikenhof versie 130421.pdf (290KB)
pdf 2021.04.22 Brief Vaststelling bestemmingsplan 'De Eikenhof' 22 april 2021.pdf (131KB)
6
Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg: vaststelling definitieve RES 1.0 gemeente Voerendaal
7
Financiële situatie JENS
8
Ingekomen stukken (t/m 27mei21)
t/m 27 mei 2021
9
Sluiting