link naar deze pagina

Gemeenteraad - 30 mei 2024

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 4 april 2024
4
Ingekomen stukken
5
Sluiting