link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 januari 2021

Locatie: DePetrus
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting: Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het helaas niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen.

1
Opening
2
Vaststellen
2.1
Vaststellen agenda
2.2
Vaststellen besluitenlijst van 4 januari 2021
3
Mededelingen
4
Hamerstukken
4.1
Instellen onderzoekscommissie benoembaarheid wethouders
4.2
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven toelating raadsleden en benoeming burgerleden
5
Bespreekstukken
5.1
Opheffen geheimhouding kredietaanvraag nieuwbouw Zuiderbos en kredietvoorstel IKC en gymzaal De Baarzen
5.2
Wijziging verordening op de raadscommissies gemeente Vught 2019
5.3
Bestuursakkoord 2021-2026
5.4
Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven benoembaarheid wethouders
5.5
Stemming
5.6
Afscheid vertrekkende wethouders
5.7
Benoeming en beëdiging wethouders
5.8
Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven toelating raadsleden en benoeming burgerleden
5.9
Beëdiging raadsleden en benoeming burgerleden
6
Moties vreemd aan de orde van de dag
7
Sluiting