link naar deze pagina

* Raadsstukken - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsstukken
1.1
Onttrekking van wegen (geheel of gedeeltelijk) aan de openbaarheid ten behoeve van actualisering van de wegenlegger
1.2
Huurprijssystematiek binnensportaccomodaties
1.3
Ambitieniveau invoering Omgevingswet
1.4
Opiniërende discussienota: cultuurnota 2020-2023
1.5
GFT Gemeente Vught
2
Gevraagde zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

6
Antwoorden Technische vragen
6.1 Naar aanleiding van technische vragen van D66 sturen wij op verzoek het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord 2018-2020/21. De bijlage volgt zo spoedig mogelijk.