link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 28 januari 2021

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mevrouw Pullens-Robeerst

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Brief VughtParticipeert - Een beter alternatief voor de reconstructie N65
5.2
Discussienotitie contouren nieuw afvalbeleid
6
Ter advisering
6.2
Vaststelling bestemmingsplan Rozenoord
6.3
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt 2020'
7
Rondvraag en sluiting