link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 28 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mevrouw Pullens-Robeerst
Toelichting: De vergadering is rechtstreeks te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=1kgZL-oHYpM
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
\- de heer Helmer \- Brief VughtParticipeert \- agendapunt 5\.1
\- de heer De Groot \- Contouren afvalbeleid\, agendapunt 5\.2
\- de heer Gubbels \- Golfbaan Cromvoirt\, agendapunt 6\.3
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
5.1
Brief VughtParticipeert - Een beter alternatief voor de reconstructie N65
5.2
Discussienotitie contouren nieuw afvalbeleid
6
Ter advisering
6.1
Kredietaanvraag nieuwbouw Zuiderbos, school voor (V)SO
6.2
Vaststelling bestemmingsplan Rozenoord
6.3
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt 2020'
7
Rondvraag en sluiting