link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 5 september 2019

Locatie: Hotel Van der Valk, Bosscheweg 2, Vught (zaal de Dieze)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. Doorenbos
Toelichting: - In verband met werkzaamheden aan het raadhuis vergaderen we in Hotel Van der Valk, Bosscheweg 2, Vught (zaal de Dieze)


1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
6.1 Lokale Inclusie Agenda: Elise Adriaanse (Voorzitter Toegankelijk Vught)
6.1 Lokale Inclusie Agenda: Mevrouw H. Dekker (Ambassadeur Toiletalliantie)
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
Er zijn geen stukken ter opiniering.
6
Ter advisering
6.1
Lokale Inclusie Agenda
6.2
Actualisering en deregulering handhavingsverordening, bijbehorende beleidsregels, handhavingsplan en -controle
6.3
Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella
6.4
Krediet voor eerste inrichting openbare basisschool De Koningslinde 2019
6.5
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2018
7
Rondvraag en sluiting