link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. VNG - Ledenbrief Stand van zaken herziening gemeentefonds (215KB)
pdf 2. Stichting Sint & Pietengilde – Zwarte Piet in uw gemeente (110KB)
pdf 3. VNG - Ledenbrief Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen (156KB)
pdf 4. Halsten Advocaten - Aansprakelijkstelling door Stichting Magnolia (basisschool Micha de Vries) (92KB)
pdf 5. Stichting Echt Scheiden Zonder Schade - Noodoproep (87KB)
pdf 6. Brief Bouwend Nederland - Stifkstof (5.9MB)
pdf 7. VNG - Ledenbrief FLO-overgangsrecht versneld sparen naar 225% van het netto inkomen (hoofdstuk 9e CAR-UWO) (172KB)
pdf 8. Karwei Heesch - Megabouwmarkt Groote Vliet 's-Hertogenbosch (84KB)
pdf 9. Gemeente Renkum - Motie Stop toenemende controledrift (1MB)
pdf 12. Veiligheidsregio Brabant-Noord - agenda en vergaderstukken Algemeen Bestuur 06-11-2019 (6.8MB)
pdf 13. VNG - Ledenbrief Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies (149KB)
pdf 14. Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg - Persbericht Honger- en dorststaking tegen Jeugdzorg (2.1MB)
pdf 15. Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep Leeuwarden - 5G testen in uw gemeente en implementatie van verplichte plaatsing/wetsontwerp EZ (284KB)
pdf 16. VNG - Ledenbrief Aanpak stikstofproblematiek (194KB)
pdf 17. WSD - Notitie gezamenlijk doorontwikkelen, het advies toekomstige koers WSD (8.2MB)
pdf 18. VNG – Ledenbrief Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO) (146KB)
pdf 19. Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - plan van scholen basisonderwijs 2019-2022 (1.2MB)
pdf 20. Oogstfonds - bijdrage onderzoeksopdracht (154KB)
pdf 21. Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - handreiking integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen (659KB)
pdf 22. ODBN - Presentatie Werving in vergadering Algemeen Bestuur op 30-10-2019 (2.7MB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Benoemen M.E.E. Versteeg als lid van de Auditcommissie
6.2
Benoemen M.E.E. Versteeg als lid van de Werkgeverscommissie
6.3
Aanwijzen K. Mellema tot tweede plaatsvervangend griffier
6.4
Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven
7
Bespreekstukken
7.1
Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven en toelating
7.2
Beëdiging toegelaten raadslid
7.3
Bestuursrapportage (burap) II-2019
7.4
Programmabegroting 2020
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting