link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 31 oktober 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: B. Doorenbos

1
Opening
2
Spreekrecht voor publiek
- Mevrouw Theunissen-Zwartjes (Petitie Jagersboschlaan)
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit commissie
4.2
Mededelingen vanuit college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Bestuursrapportage (burap) II-2019
6.2
Programmabegroting 2020
7
Rondvraag en sluiting