link naar deze pagina

Gezamenlijke commissie - 21 oktober 2021

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.J. de Graaff

1
Opening
2
Spreekrecht voor publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit commissie
4.2
Mededelingen vanuit college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
Ter informatie bijgaand de procesafspraken voor behandeling van de begroting 2022 en bestuursrapportage 2021
6.1
Bestuursrapportage (burap) II 2021
6.2
Programmabegroting 2022
7
Rondvraag en sluiting