Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 19 maart 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.F. Koen

1
Opening vergadering
2
Herdenking oud-raadslid en oud-wethouder de heer H. Klooster
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht
4.a
Vrij inspreken
4.b
Over agendapunten
5
Notulen
6
Lijst ingekomen stukken
7
Hamerstukken
7.a
Huisvestingsverordening Wassenaar
7.b
Aanvraag suppletie uitkering opsporing explosieven WOII
7.c
Aanwijzing secretaris van de rekenkamercommissie Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
7.d
Verordening tot eerste wijziging Verordening jeugdhulp Wassenaar 2015
8
Vooroverlegplan herontwikkeling draf- en renbaan Duindigt
9
Verkoop locatie Zonneveldweg (voormalig O&O gebouw)
10
Verkoop van Polanenpark 105
11
Ontwerp actieplan geluid Wassenaar
12
Motie vreemd aan de orde van de dag
13
Vragenronde
14
Mededelingen college
15
Sluiting vergadering
Top