Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 15 september 2020

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange
Toelichting: Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen via de live stream op www.wassenaar.nl.

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Notulen
4
Lijst ingekomen stukken
5
Hamerstukken
5.a
Ontslagbesluit commissielid
5.b
Vaststellen van de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
5.b.1
Ingediend amendement
6
Denkrichting toekomst N44
6.a
Ingediend amendement
7
Wensen en bedenkingen-procedure Concept Regionale Energiestrategie
8
Bekrachtiging geheimhouding
8.b
Motie vreemd aan de orde
9
Vragenronde
10
Sluiting vergadering
Top