Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 27 november 2018

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. J.F. Koen

1
Opening vergadering
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Toelating en installatie raadslid
6.a
Verslag en advies van de geloofsbrievencommissie in verband met de toelating als raadslid
6.b
Besluit tot toelating als raadslid en aansluitend installatie van het tot de raad toegelaten raadslid
7
Hamerstuk
7.a
Derde wijziging gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10
7.b
Benoemen (externe) voorzitter werkgeverscommissie
8
Herontwikkeling ANWB locatie Wassenaarseweg 220
9
Zienswijze deelname MRDH aan Coöperatieve vereniging NDOV-DOVA
10
Vragenronde
11
Mededelingen college
12
Sluiting vergadering
Top