Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Fysieke Leefomgeving - 4 maart 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. L.N.M. van Doeveren MSc

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Verkeerssituatie in Wassenaar
Agenderingsverzoek van raadslid Menken
6.a
Aanvullende informatie
7
Vooroverlegplan herontwikkeling draf- en renbaan Duindigt
8
Huisvestingsverordening Wassenaar 2019

9.a
Moties
9.b
Toezeggingen
10
Sluiting
Top