Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein Wassenaar - 6 maart 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. J.G.C. van Noort

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Kernboodschappen GGD en aftrap campagne 'ikpas'
aanwezigheid GGD om iets vertellen over de kernboodschappen van de GGD en de aftrap campagne.
6.a
aanvullende informatie
7
Verordening tot eerste wijziging Verordening jeugdhulp Wassenaar 2015
8
Sociaal Domein
8.a
Mededelingen college over voortgang Sociaal Domein
9.a
Moties
9.b
Toezeggingen
10
Sluiting
Top