Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Middelen Wassenaar - 7 mei 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Dhr. R. Bloemendaal

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Toestemming wijzigingen gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
7.a
Moties
7.b
Toezeggingen
8
Sluiting
Top