Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein Wassenaar - 4 juli 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. J.G.C. van Noort

1
Heropening vergadering
2
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
2.a
Aanvullende informatie
3
Terugkoppeling vanuit het woordvoerdersoverleg sociaal domein
4.a
Moties
4.b
Toezeggingen
5
Sluiting vergadering
Top