Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein Wassenaar - 8 mei 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Mw. D.C. van Deursen-van Gool

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Open brief bestuur bibliotheek Wassenaar aan de gemeenteraad : Noodklok financiële positie en toekomst
Agenderingsverzoek van raadslid Van Sloten.
Een vertegenwoordiging van het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is uitgenodigd om deel te nemen aan de beraadslagingen.
7
Ambulancezorg
Agenderingsverzoek van raadslid Paulides
8
Sociaal Domein
8.a
Mededelingen college over voortgang Sociaal Domein
8.b
Terugkoppeling vanuit het woordvoerdersoverleg sociaal domein
9.a
Moties
9.b
Toezeggingen
10
Sluiting
Top