Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Fysieke Leefomgeving - 1 juli 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Dhr. L.N.M. van Doeveren MSc

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Presentatie Wassenaarsche Bouwstichting over plannen zorgcampus fase 2 Ridderlaan/Poortlaan
6.a
Aanvullende informatie
7
Intensiveren bronscheiding.
7.a
Achtergrondinformatie
8
Vaststellen bestemmingsplan Vinkelaan 20 a en Rijksstraatweg 361.
8.a
Aanvullende informatie
9.a
Moties
9.b
Toezeggingen
10
Sluiting
Top