link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 8 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Algemene documenten:

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
AV.04
Voorbereidende behandeling raadsvoorstel vaststelling Griffieregeling Waterland 2020 165-285
De werkgeverscommissie voor de griffie, bestaande uit drie raadsleden, doet de raad een voorstel waarin de organisatie van de griffie, de omvang en de instructie  aan de griffier wordt meegenomen. Daarmee is het eerdere voorstel dat geagendeerd stond op 17 september j.l. ingetrokken.
AV.05
Debat over evaluatie grondstoffenbeleid Waterland (121-121)
Dit debat is op verzoek van de fractie WaterlandNatuurlijk n.a.v. ingekomen stuk Raadsinformatiedocument evaluatie grondstoffenbeleid dd. 7 juli 2020
AV.06
Debat over de toekomst van de gemeentehaven (108-163)
Dit debat is op verzoek van de VVD  naar aanleiding van ingekomen stuk Raadsinformatiedocument Toekomst gemeentehaven nav marktconsultateie dd. 3 september 2020
AV.07
Sluiting voorbereidende vergadering