link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 4 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Voorbereidende vergadering 4 april 2019

0
Opening
01
Vaststelling van de agenda
02
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland
03
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het regionaal risicoprofiel 2019-2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
04
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de wijziging van de begroting in verband met het beschikbaar stellen van een voorbereidings- en verwervingskrediet ten behoeve van de realisatie van het Galgeriet
05
Behandeling van de motie van GroenLinks inzake het overstappen naar een andere huisbankier
06
Debat over de aan de bewoners voor te leggen opties over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Waterland
07
Sluiting