link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 28 mei 2020

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Voorbereidende vergadering 28 mei 2020. Deze vergadering is digitaal.
Algemene documenten:

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda (300-718)
AV.04
Voorbereidende behandeling van: Zienswijze jaarstukken 2019 GGD Zaanstreek-Waterland (111-263)
AV.05
Voorbereidende behandeling van: Zienswijze begroting 2021 GGD Zaanstreek-Waterland (111-260)
AV.06
Voorbereidende behandeling van: Zienswijze begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond (176-308)
AV.07
Voorbereidende behandeling van: Zienswijze jaarstukken 2019 van de Vervoerregio Amsterdam (215-369)
AV.08
Voorbereidende behandeling van: Zienswijze vaststelling concept begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Waterlands Archief (214-51)
AV.09
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel beheerplan stroomkasten openbare ruimte (185-107)
AV.10
Voorbereidende behandeling van: Raadsvoorstel vangnetuitkering Participatiewet 2019 (337-124)
AV.11
Sluiting voorbereidende vergadering