link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: AFGELAST

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda (300-711)
R.04
Vragenuur
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten (300-707 en 300-708)
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken (99-1251 en 99-1252)
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
De meest actuele stand van zaken toezeggingen, vragen en openstaande moties, wordt gepubliceerd op 25 maart 2020
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
R.10
Besluitvorming over eventuele moties naar aanleiding van: Beantwoording raadsvragen verkeersbesluiten plaatsen voetgangerborden (159-500)
WaterlandNatuurlijk verzoekt agendering van de beantwoording raadsvragen verkeersbesluiten plaatsen voetgangerborden, omdat de fractie overweegt een motie in te dienen.
R.11
Sluiting raadsvergadering