link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 24 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Voorbereidende vergadering 24 januari 2019

0
Opening
01
Vaststelling van de agenda
02
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) Galgeriet, zoals dit gewijzigd wordt door de overleg- en inspraaknota
03
Behandeling van de motie van de PvdA en WaterlandNatuurlijk inzake het beleid voor het plaatsen van antenne-installaties
04
Debat over het initiatief om de bebouwdekomgrens op de N518 te verplaatsen van de locatie ter hoogte van het Mirror Paviljoen naar de aansluiting van de Buitengouw (Poeldijkje)
(agendering op verzoek van GroenLinks)
05
Debat over de aanpak van kortstondig verhuur van woningen via platforms zoals Airbnb
(agendering op verzoek van de PvdA)
06
Debat over de door het college voorgestane werkwijze om bepaalde bestemmingsplannen voortaan te laten opstellen door de initiatiefnemers zelf
(agendering op verzoek van de VVD)
07
Behandeling van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de begroting in verband met de realisatie van een definitieve milieustraat in Katwoude
08
Sluiting