link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 1 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Algemene documenten:

AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Expertmeeting: vitaal platteland in Waterland van 19.30 - 21.30
In de 1e ronde zullen 5 sprekers een korte presentatie geven van hun visie op en betrokkenheid bij de gebiedsontwikkelingen in Waterland Oost en omstreken.
In de 2e ronde zullen de fracties de sprekers nader bevragen.
AV.04
Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding kaasmakerij Hoogedijk 8 Katwoude
AV.05
Sluiting voorbereidende vergadering