link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Luzette Kroon
Toelichting: Raadsvergadering 11 april 2019

0
Opening
01
Mededelingen van de voorzitter
02
Vaststelling van de agenda
03
Vragenuur
04
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
05
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 10 t/m 14 van 2019
06
Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a. (lijst d.d. 11 april 2019)
07
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
08
Vaststelling van:
- de besluitenlijst van de voorbereidende vergadering van 24 januari 2019 (300-615)
- de besluitenlijst van de vergaderingen van 7 maart 2019 (600-624)
- de besluitenlijst van de voorbereidende vergadering van 4 april 2019 (300-629)
- het verslag van de besloten voorbereidende vergadering van 4 april 2019 (300-*)
09
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland
10
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het regionaal risicoprofiel 2019-2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
11
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de wijziging van de begroting in verband met het beschikbaar stellen van een voorbereidings- en verwervingskrediet ten behoeve van de realisatie van het Galgeriet
12
Besluitvorming over de motie van de VVD en WaterlandNatuurlijk om niet over te gaan over verkoop van het pand ‘De Waegh’ te Monnickendam
13
Sluiting