link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 19 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Om 19.30 opent eerst de voorzitter van de raad de raadsvergadering. Na het vaststellen van de agenda krijgen de insprekers de gelegenheid in te spreken. Daarna schorst de voorzitter de vergadering en start de voorbereidende vergadering.

00
Uitnodiging voor de voorbereidende vergadering van 19 september 2019
01
Opening en mededelingen voorzitter
02
Vaststelling van de agenda voor de voorbereidende vergadering van 19 september 2019
03
Voorbereidende behandeling van het voorstel tot het vaststellen van het omgevingsplan Galgeriet
Dit raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn een vervanging van het voorstel en besluit zoals deze op 11 juli voorbereidend aan de orde zijn geweest. Ook enkele bijlagen zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige vergadering.
04
Voorbereidende behandeling van het voorstel over de zienswijze op de begroting 2020-2023 en investeringsagenda Mobiliteit gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
05
Debat over Raadsinformatiedocument reactie op notitie Hoogkamplaan van PvdA en GroenLinks
(agendering op verzoek van GroenLinks)
Dit agendapunt is eerder geagendeerd voor de vergadering van 5 september, maar toen vanwege gebrek aan tijd niet behandeld.
06
Sluiting