link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Luzette Kroon
Toelichting: In deze raadsvergadering houden de fracties hun algemene beschouwingen over de (meerjaren)begroting 2020 en verder, en stelt de raad de begroting vast.