link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 mei 2020

Locatie: MsTeams
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: Raadsvergadering 28 mei 2020. De vergadering start aansluitend op de voorbereidende vergadering.
Algemene documenten:

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda (300-719)
R.04
Vragenuur
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten voor de voorbereidende vergaderingen van 12 en 19 december 2019, 23 januari, 6 februari, 27 februari, 12 maart en 7 mei 2020, en de raadsvergaderingen van 12 en 19 december 2019, van 23 januari, 6 februari, 27 februari, 12 maart en 7 mei 2020
300-686 besluitenlijst voorbereidende vergadering 12 december 2019
300-687 besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2019
300-688 Besluitenlijst voorbereidende vergadering 19 december 2019
300-689 besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2019
300-693 besluitenlijst voorbereidende vergadering 23 januari 2020
300-694 besluitenlijst raadsvergadering 23 januari 2020
300-697 besluitenlijst voorbereidende vergadering 6 februari 2020
300-698 besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2020
300-711 besluitenlijst voorbereidende vergadering 27 februari 2020
300-710 besluitenlijst raadsvergadering 27 februari 2020
300-707 besluitenlijst voorbereidende vergadering 12 maart 2020
300-708 besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2020
300-715 besluitenlijst voorbereidende vergadering 7 mei 2020
300-716 besluitenlijst raadsvergadering 7 mei 2020
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 10 tot en met 19
99-1251 Conceptbesluit ingekomen stukken week 10
99-1252 Conceptbesluit ingekomen stukken week 11
99-1260 Conceptbesluit ingekomen stukken week 12
99-1261 Conceptbesluit ingekomen stukken week 13
99-1262 Conceptbesluit ingekomen stukken week 14
99-1263 Conceptbesluit ingekomen stukken week 15
99-1264 Conceptbesluit ingekomen stukken week 16
99-1265 Conceptbesluit ingekomen stukken week 17
99-1266 Conceptbesluit ingekomen stukken week 18
99-1268 Conceptbesluit ingekomen stukken week 19
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, raadsvragen en openstaande moties (98-54)
De stand van zaken wordt op 27 mei gepubliceerd.
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
R.10
Besluitvorming over: Raadsvoorstel verzoek start onteigeningsprocedure ter uitvoering van Omgevingsplan Galgeriet (105-367)
R.10a
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en conceptbegrotin 2021 van de Omgevingsdienst IJmond (176-308)
R.10b
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de conceptbegroting 2021 en de jaarrekening 2019 van het Waterlands Archief (214-51)
R.10c
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging inzake het beheerplan stroomkasten openbare ruimte (185-107)
R.10d
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2019 (337-124)
R.10e
Behandeling van en besluitvorming over moties van de VVD en WaterlandNatuurlijk inzake de milieustraat
R.12
Sluiting raadsvergadering