link naar deze pagina

Raadsvergadering - 11 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Toelichting: Raadsvergadering 11 juni 2020. De vergadering start aansluitend aan de voorbereidende vergadering.
Algemene documenten:

R.00
Opening raadsvergadering
R.01
Mededelingen van de voorzitter
R.02
Vaststelling van de agenda
R.03
Vragenuur
R.04
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.05
Vaststelling van de besluitenlijsten
300-700 conceptbesluitenlijst raad 31 januari 2020
300-720 conceptbesluitenlijst voorbereidende vergadering 28 mei 2020
300-721 conceptbesluitenlijst raad 28 mei 2020
R.06
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 20 tot en met 22 van 2020 (99)
99-1270 Conceptbesluit ingekomen stukken week 20
99-1272 Conceptbesluit ingekomen stukken week 21
99-1274 Conceptbesluit ingekomen stukken week 22
R.07
Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a. (lijst d.d. 11 juni 2020) (98-*)
R.08
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
R.09
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarstukken 2019 van de GGD Zaanstreek-Waterland (111-263)
R.10
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2021 van de GGD Zaanstreek-Waterland (111-260)
R.11
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarstukken 2019 van de Vervoerregio Amsterdam (215-369)
R.12
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (102-297)
R.13
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van het Recreatieschap Twiske-Waterland (184-182)
R.13a
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zuiderwoude Dorpsstraat 60 (158-446)
R.13b
Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met aankoop van Galgeriet 35, 40 en 41 te Monnickendam (105-380)
R.14
Sluiting raadsvergadering