link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 16 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong/Luzette Kroon
Toelichting: Voorbereidende vergadering en raadsvergadering 16 mei 2019
Algemene documenten:

0
Opening
01
Vaststelling van de agenda
02
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Gemaal De Poel Monnickendam’
03
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van Besluit gebiedsspecifiek grond- en baggerstromenbeleid gemeente Waterland 2019
04
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarrekeningen 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de begrotingen 2020 van het Recreatieschap Twiske-Waterland
05
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
06
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om deel te nemen in de op te richten Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
07
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland
08
Behandeling van het voorstel tot instemming met de verklaring van het college inzake de vangnetuitkering van de Participatiewet
09
Behandeling van het voorstel tot wijziging van de Financiële verordening gemeente Waterland 2016
10
Behandeling van het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland
11
Debat over de Nota verbonden partijen gemeente Waterland 2019
Agenderingsverzoek is door de agenderende fractie aangehouden. Bij vaststelling van de agenda kan dit onderwerp van de agenda gevoerd worden en daarmee vervalt ook agendapunt 28.
12
Debat over het verbod om te fietsen op de Lange Brug te Monnickendam
(agendering op verzoek van de VVD)
12.a
Sluiting voorbereidende vergadering
12.b
Opening raadsvergadering
13
Vragenuur
14
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
15
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 15 t/m 19 van 2019
16
Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a. (lijst d.d. 16 mei 2019)
17
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
18
Vaststelling van:
a. de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 april 2019
b. het verslag van de besloten raadsvergadering van 11 april 2019
19
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Gemaal De Poel Monnickendam’
20
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het Besluit gebiedsspecifiek grond- en baggerstromenbeleid gemeente Waterland 2019
21
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarrekeningen 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de begrotingen 2020 van het Recreatieschap Twiske-Waterland
22
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
23
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om deel te nemen in de op te richten Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.
24
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland
25
Besluitvorming over het voorstel tot instemming met de verklaring van het college inzake de vangnetuitkering van de Participatiewet
26
Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de Financiële verordening gemeente Waterland 2016
27
Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland
28
Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over de Nota verbonden partijen gemeente Waterland 2019
Agendapunt komt ter vervallen. Zie agendapunt 11.
29
Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over het verbod om te fietsen op de Lange Brug te Monnickendam
30
Besluitvorming over het voorstel tot verlening van ontslag van de griffier en de plaatsvervangend griffier alsmede tot benoeming van de griffier en de plaatsvervangend griffier
31
Sluiting raadsvergadering