link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 5 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Voorbereidende vergadering 5 september 2019
Algemene documenten:

00
Opening
01
Vaststelling van de agenda
01.a
Besloten gedeelte Galgeriet
02
Voorbereidende behandeling van het voorstel tot vaststellen van de IBU 2019
03
Voorbereidende behandeling van het voorstel tot vaststellen van een zienswijze op de jaarstukken 2018 en de ontwerp-begroting 2020 Waterlands Archief
04
Voorbereidende behandeling van het voorstel tot vaststellen bestemmings-plan Zeedijk 1 Uitdam
05
Debat over de beantwoording raadsvragen over voetpad Groene hart en scholeneiland
agendering op verzoek van WaterlandNatuurlijk
06
Debat over Raadsinformatiedocument Woningbouwprogrammering Galgeriet
agendering op verzoek van de PvdA
07
Debat over de motie kinderburgemeester gemeente Waterland
agendering op verzoek van het CDA
08
Debat over het al dan niet slopen van de opstallen van de voormalige gemeentewerf/milieustraat op het Galgeriet te Monnickendam
agendering op verzoek van de VVD en WaterlandNatuurlijk
Bij dit agendapunt zijn geen stukken.
09
Debat over Raadsinformatiedocument reactie op notitie Hoogkamplaan van PvdA en GroenLinks
agendering op verzoek van GroenLinks
10
sluiting