link naar deze pagina

Ingekomen stukken openbaar - 9 oktober 2020

Locatie:
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Algemene documenten:
pdf 99-1317 Ingekomen stukken week 41.pdf (239KB)
pdf 105-427 Mail collegelid inzake procedure aanbesteding appartementencomplex Galgeriet.pdf (82KB)
pdf 106-351 Informatiedocument Uitvoerings- en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020.pdf (717KB)
pdf 106-352 Bijlage 1 UItvoeringsregeling.pdf (85KB)
pdf 106-352 Bijlage 2 Beleidsregels.pdf (263KB)
pdf 108-164 Raadsvoorstel sloop leegstaande panden Galgeriet en Hemmeland.pdf (721KB)
pdf 108-165 Conceptbesluit sloop panden Galgeriet.pdf (111KB)
pdf 108-168 Vergaderbijdrage H. Scheepstra bij agendapunt 6 voorbereidende vergadering 8 oktober 2020.pdf (129KB)
pdf 108-169 Memo tav afdoening toezegging mbt verkoop of verpachting binnenhaven Monnickendam.pdf (114KB)
pdf 116-14 beantwoording schriftelijke vragen VVD over pontveer Ilpendam.pdf (185KB)
pdf 121-124 Memo nav vraag mbt milieupas.pdf (128KB)
pdf 121-125 Informatiedocument Kostendekkingsplan Afval 2021-2025.pdf (819KB)
pdf 121-126 Bijlage Kostendekkingsplan.pdf (585KB)
pdf 135-498 Besluitenlijst B&W 29 september 2020, week 40.pdf (72KB)
pdf 190-84 persbericht Dag van de Leerkracht.pdf (365KB)
pdf 190-85 - bijlage bij 190-84 - foto.jpg (550KB)
pdf 193-19 Informatiedocument Startnotitie Wet Inburgering.pdf (1005KB)
pdf 193-20 Bijlage Startnotitie.pdf (460KB)
pdf 345-133 RID duurzaamheidsagenda 2021-2022.pdf (1.1MB)
pdf 345-134 Bijlage 1 Duurzaamheidsagenda 2021-2022.pdf (1MB)
pdf 345-134 Bijlage 2 MEMO STAVAZA Transitievisie Warmte.pdf (83KB)
pdf 377-142 Memo raad update corona d.d. 8 oktober 2020.pdf (130KB)
pdf 377-141 Memo raad aanvullende coronamaatregelen miv 27 september 2020.pdf (56KB)