link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 11 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong

AV.00
Opening voorbereidende vergadering
AV.01
Vaststelling van de agenda
AV.02
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (102-297)
AV.03
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarrekening 2019, de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 van het Recreatieschap Twiske-Waterland (184-182)
AV.04
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Zuiderwoude Dorpsstraat 60’ (158-446)
AV.04.a
Behandeling van het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met de aankoop van Galgeriet 35, 40 en 41 te Monnickendam (105-380)
AV.04.b
Behandeling van het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met de nieuwbouw, verbreding en verduurzaming van obs De Havenrakkers te Broek in Waterland
AV.05
Debat over het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 van de Rekenkamercommissie Waterland (132-113 )
AV.06
Debat over de analyse over 2019 en de voorgenomen maatregelen voor 2020-21 voor het sociaal domein (106-337)
AV.07
Sluiting voorbereidende vergadering