link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 12 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Hans de Jong
Toelichting: Voorbereidende vergadering 12 december 2019
Algemene documenten:

01
Opening voorbereidende vergadering
02
Mededelingen voorzitter
03
Vaststellen agenda
04
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland
Bij die onderwerp hebben zich 2 insprekers aangemeld:
- Burgemeester van Landsmeer Dennis Straat
- Raadslid Eric Knibbe (fractievoorzitter CDA Landsmeer)
05
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Budgetten voor realisatie Galgeriet
06
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Zienswijze begrotingswijziging 2019 en 2020 van de GGD
07
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Zienswijze op de kadernota van de GGD
08
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Herbenoeming ombudsman Waterland
09
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Zienswijze lidmaatschap gemeenschappelijke regelingen van werkgeversvereniging niet-gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen met personeel
10
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing 2020
11
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening reinigingsheffing 2020
12
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening rioolheffing 2020
13
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening hondenbelasting 2020
14
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening toeristenbelasting 2020
15
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening watertoeristen belasting 2020
16
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening haven-, kade- en liggelden 2020
17
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening markt- en standplaatsgelden 2020
18
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening precariobelastingen 2020
19
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
20
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening forensenbelasting 2020
21
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening parkeerbelasting Waterland 2020
22
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
23
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening onroerende zaakbelasting 2020
24
Voorbereidende behandeling van het voorstel: Vaststelling van de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
25
Sluiting voorbereidende vergadering