link naar deze pagina

Ingekomen stukken openbaar - 22 mei 2020

Locatie:
Aanvang: 17:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Overzicht Ingekomen stukken week 21.
Algemene documenten:
pdf 99-1271 Ingekomen stukken week 21.pdf (233KB)
pdf 98-55 raadsvragen_WN_stavaza_moties_toezeggingen.pdf (185KB)
pdf 98-57 Beantwoording raadsvragen (98-33) van de VVD burgemeestersbevoegdheid toezeggingen moties.pdf (157KB)
pdf 98-58 Afhandeling toezeggingen en moties Bouwlocaties.pdf (122KB)
pdf 98-59 Bijlage Overeenkomst tot contractoverneming Bernhardlaan 23 ond. gem. + koper.pdf (1.1MB)
pdf 135-481 Besluitenlijst B&W 12 mei 2020, week 20.pdf (89KB)
pdf 158-446 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 60, Zuiderwoude.pdf (138KB)
pdf 158-447 Conceptbesluit vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 60, Zuiderwoude.pdf (108KB)
pdf 158-448 Bijlage 1 Bestemmingsplan Zuiderwouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude.pdf (23.1MB)
pdf 158-448 Bijlage 2 Zuiderwouder Dorpsstraat 60 te Zuiderwoude_verbeelding.pdf (219KB)
pdf 159-519 Afhandeling toezeggingen handhaving inrijverbod in Zuiderwoude.pdf (53KB)
pdf 184-182 Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken Twiske-Waterland 2019-2021.pdf (171KB)
pdf 184-183 Conceptbesluit Zienswijze jaarstukken Twiske-Waterland 2019-2021.pdf (55KB)
pdf 184-184 Bijlage 1 brief zienswijze jaarstukken Twiske-Waterland 2019-2021.pdf (26KB)
pdf 184-184 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief jaarstukken Raden en Staten Twiske-Waterland (1).pdf (130KB)
pdf 184-184 Bijlage 3 Jaarrekening Twiske 2019.pdf (2.2MB)
pdf 184-184 Bijlage 4 Jaarrekening Landschap Waterland 2019.pdf (2.1MB)
pdf 184-184 Bijlage 5 Infographic Twiske 2019.pdf (4.9MB)
pdf 184-184 Bijlage 6 Infographic Waterland 2019.pdf (4MB)
pdf 184-184 Bijlage 7 Begrotingswijziging Twiske-Waterland 2020.pdf (1MB)
pdf 184-184 Bijlage 8 Programma Begroting Twiske-Waterland 2021.pdf (3MB)
pdf 187-17 Afhandeling toezegging en motie Groenvisie 2020-2024.pdf (74KB)
pdf 187-18 Bijlage Groenvisie 2020-2024 versie 20 mei 2020 - incl. bijlagen.pdf (1.6MB)
pdf 192-110 Beantwoording toezegging inzake in rekening brengen huurkosten bij OPSPOOR.pdf (158KB)
pdf 377-98 20.20 persbericht ruimte horecaondernemers.pdf (175KB)