link naar deze pagina

Raadsvergadering - 31 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Hans de Jong/Yvonne Gras-Hogerwerf
Toelichting: Voort te zetten voorbereidende vergadering van 24 januari 2019 en raadsvergadering 31 januari 2019

0.0.0
Heropening voorbereidende vergadering
0.1.04
Debat over het initiatief om de bebouwdekomgrens op de N518 te verplaatsen van de locatie ter hoogte van het Mirror Paviljoen naar de aansluiting van de Buitengouw (Poeldijkje)
(agendering op verzoek van GroenLinks)
0.2.02
Behandeling in tweede termijn van het voorstel tot vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) Galgeriet, zoals dit gewijzigd wordt door de overleg- en inspraaknota
0.3.05
Debat over de aanpak van kortstondig verhuur van woningen via platforms zoals Airbnb
(agendering op verzoek van de PvdA)
0.4.06
Debat over de door het college voorgestane werkwijze om bepaalde bestemmingsplannen voortaan te laten opstellen door de initiatiefnemers zelf
(agendering op verzoek van de VVD)
0.5.0
Sluiting voorbereidende vergadering
1.00
Opening raadsvergadering
1.01
Mededelingen van de voorzitter
1.02
Vaststelling van de agenda
Ingekomen motie van GroenLinks inzake overstappen van huisbankier
1.03
Vragenuur
1.04
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
1.05
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 50 tot en met 52 van 2018 en de weken 2 tot en met 4 van 2019
1.06
Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a. (lijst d.d. 24 januari 2019)
1.07
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
1.08
Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2018
1.09
Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) Galgeriet, zoals dit gewijzigd wordt door de overleg- en inspraaknota
pdf 105-254_Raadsvoorstel_vaststellen_overleg_en_reactienota_SPvE_Galgeriet_en_vaststellen_SPvE_Galgeriet.pdf (1,5MB)
pdf 105-255_Conceptbesluit_vaststellen_overleg_en_reactienota_SPvE_Galgeriet_en_vaststellen_SPvE_Galgeriet.pdf (84KB)
pdf 105-256_Bijlage_1_overleg-_en_inspraaknota_SPvE.pdf (2,7MB)
pdf 105-256_Bijlage_3_Galgeriet_Monnickendam_-_Stedenbouwkundig_Programma_van_Eisen.pdf (1,7MB)
pdf 105-256_Bijlage_4_impressie_getoond_door_VOM.pdf (3,7MB)
pdf 105-256_Bijlage_5_Impressies_gemaakt_door_de_gemeente.pdf (1,5MB)
pdf 105-266_gewijzigd_conceptbesluit_SPvE_galgeriet.pdf (84KB)
pdf 105-269_SPvE_Galgeriet_definitief.pdf (1,6MB)
pdf 105-270_bijlage_SPvE_Galgeriet_inclusief_wijzigingen.pdf (1,8MB)
pdf 105-267_conceptmotie_VVD_WN_PvdA_sociale_erfpacht.pdf (66KB)
pdf 105-271_conceptmotie_WN_SPvE_Galgeriet_geen_hotel.pdf (99KB)
pdf 105-272_conceptmotie_WN_SPvE_Galgeriet_oppervlakte_supermarkt.pdf (100KB)
pdf 105-273_conceptmotie_WN_SPvE_Galgeriet_maximale_bouwhoogte.pdf (100KB)
pdf 105-274_conceptmotie_WN_SPvE_Galgeriet_verkeerslus.pdf (100KB)
pdf 105-275_conceptmotie_WN_SPvE_Galgeriet_kwaliteitsborging.pdf (177KB)
pdf 105-268_conceptmotie_CDA_SPvE_Galgeriet_aantal_woningen.pdf (350KB)
pdf 105-276_conceptmotie_CDA_GL_PvdA_D66_SPvE_Galgeriet_sociale_koopwoningen_sociaal_houden.pdf (378KB)
pdf 105-277_besluit_SPvE_galgeriet.pdf (347KB)
pdf 105-267_motie_VVD_WN_sociale_erfpacht.pdf (421KB)
pdf 105-274_motie_WN_SPvE_Galgeriet_verkeerslus.pdf (337KB)
pdf 105-275_motie_WN_SPvE_Galgeriet_kwaliteitsborging.pdf (337KB)
pdf 105-276_motie_CDA_GL_PvdA_D66_SPvE_Galgeriet_sociale_koopwoningen_sociaal_houden.pdf (494KB)
pdf 105-288_motie_CDA_SPvE_Galgeriet_aantal_woningen.pdf (443KB)
pdf 105-289_motie_WN_SPvE_Galgeriet_maximale_bouwhoogte.pdf (353KB)
1.10
Besluitvorming over de motie(s) van de PvdA en WaterlandNatuurlijk inzake het beleid voor het plaatsen van antenne-installaties
1.11
Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over het initiatief om de bebouwdekomgrens op de N518 te verplaatsen van de locatie ter hoogte van het Mirror Paviljoen naar de aansluiting van de Buitengouw (Poeldijkje)
1.12
Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over de aanpak van kortstondig verhuur van woningen via platforms zoals Airbnb
1.13
Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding van het debat over de door het college voorgestane werkwijze om bepaalde bestemmingsplannen voortaan te laten opstellen door de initiatiefnemers zelf
1.14
Besluitvorming over het voorstel tot benoeming van I. Kielenstijn als duoraadslid van de gemeente Waterland
1.15
Behandeling en besluitvorming over de motie van GroenLinks om over te stappen naar een andere huisbankier
Motie vreemd aan de orde van de dag.
1.16
Sluiting raadsvergadering