link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 6 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: J. Berger
Toelichting: Voorlopige agenda voorbereidende vergadering.
Deze vergadering kan worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 6 oktober 2022 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Wijziging gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief (MvdW)
5
Wijzigen verordening individuele studietoeslag (RW)
6
Debat over RID 338-98 inzake plan van aanpak interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht (AvdW)
Op verzoek van WaterlandNatuurlijk wordt naar aanleiding van stuk 338-98 (week 29) voor een voorbereidende vergadering geagendeerd een debat over het plan van aanpak interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht, ook in het licht van de prioriteiten die worden gesteld bij het integraal veiligheidsbeleid;
7
Sluiting voorbereidende vergadering