link naar deze pagina

Raadsvergadering - 22 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn

R.01
Opening raadsvergadering
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
Er zijn drie mondelinge vragen aangemeld:

1\. Vragen van GroenLinks\, mede namens WaterlandNatuurlijk inzake de dijk bij Uitdam\.
2\. Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake het KEBO\-terrein in Broek in Waterland\.
3\. Vragen van WaterlandNatuurlijk inzake het Mirror Waterhotel in Monnickendam\.
R.05
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten
Vaststellen van de besluitenlijsten van 1 en 8 oktober 2020.
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van week 41 en 42.
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Aangemeld
Josine van den Berg, namens de Dorpsraad Ilpendam over het pontje Ilpendam
R.10
Motie: opvang vluchtelingenkinderen Moria
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 17 september is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
Motie 313-14 is ingetrokken en (enigszins gewijzigd) vervangen door motie 313-15, ingediend door GroenLinks, CDA en D66
R.11
Concept motie vuurwerk
Dit is een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag, over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
Op 1 oktober is deze motie als agendapunt aanvaard, maar nog niet behandeld.
Motie 208-118 is vervangen door 208-119.
R.13
Sluiting raadsvergadering