link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 20 december 2016

Locatie: Zaal AB (8.17)
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 16:35
Voorzitter: Herman Dijk
Bundel:
pdf Agendabundel (17.7MB)

01 14:00
Opening , vaststelling agenda en huishoudelijke mededelingen
02 14:05
Mogelijkheid tot inspreken
03
HAMERSTUKKEN
03 .A 14:05
Actueel normenkader en controleprotocol
03.B 14:15
Gemeenschappelijke Regeling Het waterschapshuis
03.C 14:20
Aanvullend uitvoeringskrediet keersluis De Whaa
03.D
Benoeming dhr. J.H. Lammers tot lid auditcommissie = nazending
04
BESPREEKPUNTEN
04.A 14:30
Kredietaanvraag HWBP Zwolle-Olst
04.B 15:00
Voorstel nieuwe stoffen
04.C 15:30
Uitvoeringskader Educatie
05 16:00
Concept-besluitenlijst dd. 22 november 2016
.
06 16:15
Ingekomen stukken en mededelingen

06 16:25
Rondvraag
07 16:30
Sluiting