link naar deze pagina

Waterschap in verbinding met .... - 25 mei 2022

Locatie:
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 13:00
Voorzitter:
Toelichting: Beste,
Graag nodigen we de Algemeen Bestuursleden bij de waterschappen uit voor een webinar over De Staat van Ons Water op 25 mei van 12:00 u tot 13:00 u.
Dit is een publicatie voor de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van waterbeleid in Nederland in het afgelopen jaar. De publicatie verschijnt op 18 mei, Verantwoordingsdag. Voor AB-leden kan dit interessant zijn, omdat het een overzicht geeft van ontwikkelingen op landelijk niveau, gezien vanuit zowel de Unie, als IenW, VNG, IPO en Vewin.
Zie bijgevoegd de uitnodiging.
Met hartelijke groet,
Laura Both
Ondersteunend adviseur bedrijfsvergelijkingen
Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag
T \+31 6 531 830 24 \| W uvw\.nl \| TW @waterschappen
Algemene documenten: