link naar deze pagina

Commissie AB Maatschappij en Organisatie - 7 maart 2017

Locatie: Zaal AB (8.17)
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Bert Hinnen
Bundel:
pdf Agendabundel (7.7MB)

01 20:15
Opening en vaststelling agenda
02 20:20
Besluitenlijst vergadering d.d. 8 november 2016
Het advies is deze afsprakenlijst vast te stellen.
03 20:25
Recreatief medegebruik
In kader van de beleidsharmonisatie willen wij met u in gesprek over recreatief medegebruik in ons beheergebied. Centrale vragen zijn “Waarom willen wij aandacht aan recreatie besteden?” en “Wat wilt u met recreatief medegebruik bereiken?”

Rolf van Toorn, beleidsadviseur, zal het onderwerp kort inleiden. Herman Odink, portefeuillehouder, zal vervolgens met u de discussie voeren over het onderwerp. Aan de orde komen de beoogde resultaten, de reikwijdte van het onderwerp en de gewenste houding t.o.v. recreatie. Ter voorbereiding zijn bij deze agenda twee documenten gevoegd: een korte notitie en een presentatie waarin een serie concrete casussen en een aantal referentiebeelden worden aangereikt.
04 21:15
Ervaringen met de Melddesk van WDODelta
De meeste vragen en meldingen van inwoners over het ‘buitenwerk’ die via het algemene nummer van het waterschap of info@wdodelta.nl binnenkomen, worden geregistreerd in Melddesk. Toepassingen en gebruik van Melddesk zijn volop in ontwikkeling. De melddesk speelt ook een belangrijke rol in het proces van ‘optimalisering dienstverlening’.

N.a.v. verzoeken tijdens de vorige commissievergadering vertelt teamleider Facilitair Johan Vos graag over Melddesk.
05 21:35
Input voor ontwikkelprogramma algemeen bestuur
In het kader van het ontwikkelprogramma voor het algemeen bestuur van WDODelta zijn er in de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er in april 2016 een workshop ‘optimaal benutten van bestuurlijke instrumenten’, en later over ICT en ondersteuning en een andere bijeenkomst ging over ‘als bestuurder in verbinding met mijn omgeving’. Op vrijdagmiddag 23 september 2016 werd een excursie georganiseerd in het kader van de harmonisatie beheer en onderhoud. Daarnaast kon ieder AB-lid gebruik maken van het E-learning programma.
Onlangs werd een aantal suggesties gedaan voor een mogelijk vervolg van het ontwikkelprogramma. Deze suggesties zijn in de bijlage weergeven. Warry Meuleman, secretaris van de commissie M&O, inventariseert aanvullende suggesties en/of commentaren. Gevraagd zal worden om aan te geven welke activiteiten (top 5) de voorkeur hebben.
06 21:50
Sluiting