link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 19 april 2016

Locatie: Sallandzaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Herman Dijk

1
Opening en mededelingen
2
Mogelijkheid tot inspreken
3
Resultaten Nationaal Landschap IJsseldelta (hamerstuk)
4
Voorstel Kostentoedeling Watersysteembeheer 2017
5
Webcasting en videoverslaglegging vergaderingen algemeen bestuur
6
Reglement van orde algemeen bestuur
7
Plan van aanpak beleidsharmonisatie watersysteem
8
Projectplan Overijssels Kanaal Zwolle
9
Projectplan Buldersleiding
10
Concept-besluitenlijst dd. 22 maart 2016
11
Ingekomen stukken en mededelingen (hamerstuk)
12
Rondvraag
13
Sluiting