Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Inspraakbijeenkomst - 1 februari 2017

Locatie: 't Mozaïek
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: Meer informatie over het programma en de procedure leest u vanaf 11 januari 2017 op de raadspagina in de Wegwijs en de website van de gemeente.

1
Inspraakbijeenkomst
Aanmelden spreekrecht
Wie gebruik wil maken van het spreekrecht, kan dit bij de griffie melden door een mail te sturen naar griffie@wijchen.nl of te bellen met: 024-7517203. Aanmelden kan vanaf donderdag 12 januari 9.00 uur tot dinsdag 31 januari 12.00 uur. Er kunnen maximaal 45 mensen inspreken. Elke spreker krijgt maximaal 3 minuten spreektijd. Inspreken namens een groep inwoners, een straat, een buurt, een kern, enzovoort mag ook.
LET OP: Deze bijeenkomst vervangt de inspraakmogelijkheden voorafgaande aan de behandeling van de nota Verbeteren doorstroming en veiligheid Kerkeveld (16 865) tijdens de commissie- en raadsvergadering. Dat betekent dat over deze nota alleen ingesproken kan worden tijdens de inspraakbijeenkomst op 1 februari.
Iedere fractie binnen de gemeenteraad vormt een mening op basis van de informatie die zij krijgt van inwoners en college. De fracties wisselen hun meningen uit tijdens een commissievergadering. Op 3 februari wordt bekendgemaakt wanneer die vergadering plaatsvindt.
2
16 865 Resultaten van het onderzoek naar de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Kerkeveld
pdf 16 865a Kerkeveld resultaten onderzoek naar bereikbaarheid en verkeersveiligheid, beslisnota.pdf (280KB)
pdf 16 865b bijlage 1.1 Verkeersonderzoek Goudappel.pdf (609KB)
pdf 16 865c bijlage 1.2 Resultaat visuele telling.pdf (807KB)
pdf 16 865d bijlage 1.3 Resultaten slangtellingen WCN08301.pdf (385KB)
pdf 16 865e bjlage 2 Onderzoek Gelders Genootschap.pdf (840KB)
pdf 16 865f bijlage 3.1 Rapportage enquete Kerkeveld.pdf (1.5MB)
pdf 16 865g bijlage 3.2 Enquête = Vragenlijst Wijchen Kerkeveld.pdf (89KB)
pdf 16 865h bijlage 4.1 Herkomst-bestemmingen uitgewerkt.pdf (64KB)
pdf 16 865i bijlage 4.2 Verdeling bestemming turven.pdf (375KB)
pdf 16 865j bijlage 5 Snelheidsmetingen Kerkeveld.pdf (55KB)
pdf 16 865k bijlage 6 Afstanden en reistijd.pdf (264KB)
pdf 16 865l bijlage 7 Geluid en schadelijke stoffen Kerkeveld.pdf (269KB)
pdf 16 865m bijlage 8 Ongevallen Kerkeveld 2001 tm 2015.pdf (389KB)
pdf 16 865n bijlage 9.1 Reactie op rapport VVN.pdf (40KB)
pdf 16 865o bijlage 9.2 Rapport VVN.pdf (228KB)
pdf 16 865p bijlage 9.3 advies Kerkeveld.pdf (228KB)
pdf 16 865q bijlage 9.4 reactie op rapport VVN.pdf (397KB)
pdf 16 865r bijlage 10.1 Reactie op werkgroep leden.pdf (47KB)
pdf 16 865s bijlage 10.2 Reacties werkgroep leden.pdf (381KB)
pdf 16 865t bijlage 11 Reactie op handtekeningenactie bewoners.pdf (37KB)
pdf 16 865u bijlage 12.1 Tracé bestemmingen ontsluiting Woordsestraat - Graafeweg.pdf (701KB)
pdf 16 865v bijlage 12.2 Kosten ontsluiting via Woordsestraat - Graafseweg totaal.pdf (65KB)
pdf 16 865w bijlage 12.3 Kosten ontsluiting via Woordsestraat - Graafseweg.pdf (93KB)
pdf 16 865x bijlage 12.4 memo 2e ontsluiting Kerkeveld via Graafseweg 24-11-16.pdf (168KB)
pdf 16 865y bijlage 12.5 Tracé bestemmingen ontsluiting Woordsestraat - Balgoijseweg.pdf (647KB)
pdf 16 865z bijlage 12.6 Kosten ontsluiting via Woordsestraat - Balgoijseweg totaal.pdf (65KB)
pdf 16 865za bijlage 12.7 Kosten ontsluiting via Woordsestraat - Balgoijseweg.pdf (93KB)
pdf 16 865zb bijlage 12.8 Kosten ontsluiting via De Gamert - De Geer totaal.pdf (60KB)
pdf 16 865zc bijlage 12.9 Tracé De Gamert - De Geer.pdf (334KB)
pdf 16 865zd bijlage 13 Ontsluiting Kerkeveld Wijchen.pdf (152KB)
pdf 16 865ze bijlage 14 reacties werkgroep leden op advies college .pdf (824KB)
pdf 16 865zf notitie Goudappel Coffeng verkeersintensiteiten.pdf (34KB)
pdf 16 865zg kaart Goudappel Coffeng verkeersintenisteiten.pdf (3.2MB)
pdf 16 865zh Reactie bewoner op beslisnota (WEBSITE).pdf (23KB)
pdf 16 865zi brief Geen 2e ontsluitingsweg.pdf (299KB)
pdf 16 865zj advies van werkgroepleden d.d. 12 december 2016 - website.pdf (679KB)
pdf 16 865zk Verkeersonderzoek Goudappel Coffeng mei 2016.pdf (2.1MB)
pdf 16 865zl Inspraakreactie mevrouw - (WEBSITE).pdf (2.1MB)
pdf 16 865zm Inspraakreactie van een bezorgde kerkeveldbewoner.pdf (5KB)
pdf 16 865zn1 Aanbieden VVN rapport.pdf (112KB)
pdf 16 865zn2 20172301 Aanvullend advies Kerkeveld Wijchen.pdf (246KB)
pdf 16 865zn 2017-01-22 Brief bewoners van de Flier 3929 tm 3941 - bezorgdheid en bezwaar 2e ontsluiting wijk Kerkeveld.pdf (1.7MB)
pdf 16 865zo 2017-01-25 e-mail @Plattegrond Wijchen - uitvalswegen per wijk.pdf (1.2MB)
pdf 16 865zp 2017-01-27 e-mail - ingezonden brief no.1 die de Wegwijs niet meer wilde plaatsen.pdf (151KB)
pdf 16 865zq 2017-01-27 e-mail - ingezonden brief no.2 die de Wegwijs niet meer wilde plaatsen (WEBSITE).pdf (99KB)
pdf 16 865zr2017-01-27 e-mail - ingezonden brief no.3 die de Wegwijs niet meer wilde plaatsen.pdf (318KB)
pdf 16 865zt Brief naar gemeente Wijchen over VVN aanvullend advies 31jan2017.pdf (33KB)
pdf 16 865zh Reactie bewoner op beslisnota (WEBSITE).pdf (23KB)
pdf 16 865zs KerkeveldWegwijs.pdf (33KB)
pdf 16 865zt Brief naar gemeente Wijchen over VVN aanvullend advies 31jan2017.pdf (33KB)
pdf 16 865zu Inspraakractie M van Wichen.pdf (114KB)