Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 17 januari 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Verbeeten, Pim

1
Agenda
2
Opening en mededelingen
spreektijd vergadering: 12 minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college 15 minuten (incl. rondvraag)
3
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 6 december 2018
4
Mededelingen van het college
5
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
6
Rondvraag
7
19 2 22682 Stand van zaken Hart van zuid
8
19 1 23528 Proces evaluatie gedragscode windenergie
9
19 3 23521 Initiatiefvoorstel Wél-doen bij de gemeente (werkervaringsplek statushouders bij gemeente)
10
19 2 22282 Plan van aanpak compenserende maatregelen brandweer
11.a
19 3 20064 Analyse bestand Participatiewet 2018
11.b
19 3 22685 Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
12
19 5 21405 Overheveling subsidiegelden MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar naar Rondom Wijchen
13
Sluiting