Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 9 juli 2020

Locatie: 't Mozaïek (Wijchen)
Aanvang: 17:30
Eindtijd:
Voorzitter: Marijke Beek, van
Toelichting: Vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn. U kunt de bijeenkomst bekijken via het YouTube kanaal van de gemeenteraad Wijchen:
https://www.youtube.com/watch?v=Fdrbh0pkEE8
Bundel:
pdf Agendabundel (142.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Inspreken burgers
3
Vaststellen agenda
4
Mededelingen
5
Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 (33708)
5.1
Amendementen en moties
6
Behandeling nota's
Voorstel van orde: 10 minuten per fractie
\- Antwoord college: 30 minuten
\- Tweede termijn raad
\- Antwoord college
(tussentijdse schorsingen voor overleg zijn mogelijk)
6.a
44468 Behandeling Jaarrekening Wijchen 2019 (beslisnota)
6.b
48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)
6.b1
Amendementen en moties
7
Stemmen
Jaarrekening Wijchen 2019:
\- eventueel ingediende amendementen\,
\- de jaarrekening Wijchen 2019\,
\- eventueel ingediende moties\.

Perspectiefnota:
\- eventueel ingediende amendementen\,
\- Perspectiefnota\.
\- eventueel ingediende moties
7.a
43802 Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan CPO de Rivierduin
voorstel tot vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan CPO de Rivierduin samen met een zienswijzennota.
8
Sluiting