Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 17:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening en inspreken burgers
2
Vaststellen agenda
3
18 2 22096 Programmabegroting 2019
- eerste termijn van de raad (spreektijd 10 minuten per fractie)
- volgorde van spreken: te bepalen door loting
3.a
18 2 22096 Beantwoording schriftelijke vragen inzake Begroting 2019, informatienota
3.b
18 2 19907 Haalbaarheidsonderzoek naar een openbaar toilet, informatienota
3.c
18 1 23319 Voortgang proces over mogelijke komst Lidl, informatienota
4
Schorsing (maaltijd en collegeberaad)
5
Eerste termijn college (spreektijd 30 minuten totaal voor college)
6
Schorsing voor fractieberaad (15 minuten)
7
Tweede termijn van de raad en tevens een bespreking van eventueel ingediende amendementen en moties
- Geen spreektijd; interrupties zijn welkom
- Bij de spreekvolgorde van de fracties wordt de omgekeerde volgorde van de eerste termijn gehanteerd
8
Mogelijkheid van dupliek van het college (geen spreektijd)
9
Stemmingen
9.a
Stemmingen over ingediende amendementen
9.b
18 2 22096 Begroting 2019
9.c
Stemmingen over ingediende moties
10
18 1 21667 Septembercirculaire 2018
11
18 2 22386 Herinrichting voortuin Kasteel (tussen poort en kasteel)
12
Sluiting vergadering